1 %

Akcja na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Podziel się 1% i wpieraj akcje realizowane przez Fundację PASIEKA.

Wpisz w swojej deklaracji:

KRS 0000407341
Jak to działa?
Każdy z nas może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To bardzo prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie organizacji pożytku publiczznego. 
Wystarczy, aby podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu rocznym wskazali OPP, której chcą przekazać część swojego podatku - wówczas pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji. Ty nic nie tracisz, a wybrana przez Ciebie fundacja nadal może realizować projekty wspomagające społeczeństwo.
Jak to zrobić?
W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 137 i 138.
Teczniczne wskazówki:
Rozliczając się na formularzu PIT-37, aby przekazać 1% podatku należy wpisać w rubryce 137 numer KRS danej organizacji, a w rubryce numer 138 – kwotę wsparcia. Aby obliczyć kwotę wsparcia należy pomnożyć podatek należny (z pola 126) PRZEZ 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Np. Należny podatek 4.256,00 zł, obliczony 1 % to 42,56 zł, a po zaokrągleniu w dół to kwota 42,50 zł, którą należy wpisać w pole 138.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych