Edu

Prezentujemy akty prawne bezpośrednio odnoszące się do problematyki rodziny, jej rozwoju i wsparcia, a także nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej:
  • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (fragmenty dot. ww. działalności),
  • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych