KINO bez barier

Nasza Fundacja jako pierwsza w regionie i trzecia w całej Polsce rozpoczyna projekcję filmów dla osób niewidomych i słabowidzących. Filmy z audiodeskrypcją, osoby żyjące z dysfunkcjami wzroku, będą mogły oglądać w ramach projektu "Kino bez barier". 

Celem "Kina bez barier" jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym sensorycznie aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz wywołanie dyskusji na temat dostępności środków masowego przekazu dla osób z dysfunkcją wzroku czy słuchu. "Kino bez barier" jest odpowiedzią na alarmujące sygnały środowisk osób niepełnosprawnych, że w Polsce brakuje sal kinowych dostosowanych do potrzeb niewidomych i niesłyszącychCZYM JEST AUDIODESKRYPCJA?

Audiodeskrypcja jest tak stara, jak stare jest opisywanie przez osoby widzące świata widzianego, osobom niewidomym. Oficjalnie jednak, system audiodeskrypcji uruchomiono w 1981 roku, w Stanach Zjednoczonych w waszyngtońskim teatrze Arena Stage. Przy pomocy istniejącego już w nim sprzętu wzmacniającego dźwięk, a tym samym umożliwiającego jego odbiór osobom niedosłyszącym, niewidoma od dziecka Margaret Pfanstiehl i jej mąż, opracowali i wdrożyli pierwszy na świecie system narracji opisowej dla niewidomych, nazwany później audiodeskrypcją. Dzięki zastosowaniu miniaturowych odbiorników z słuchawką, podobnych do tych, jakie stosuje się przy tłumaczeniach symultanicznych, widzowie teatralni w przerwach pomiędzy dialogami mogli usłyszeć dodatkowy opis słowny scen. Trzy złote reguły do opisu: opisz co widzisz, nie podawaj subiektywnej wersji tego co widzisz, nigdy nie opisuj znanych dźwięków, dialogu albo komentarza.
Wysublimowaną techniką, która za pomocą opisu słownego udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala na spotkanie ze sztuką, jest audiodeskrypcja. Dzięki dodatkowym komentarzom słownym osoby z deficytem wzroku mogą poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Audiodeskrypcja poprzez zwięzłe, obiektywne opisy scen umożliwia widzom niewidomym samodzielną interpretację treści wizualnych, pozwala podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie, ekranie, obrazie. Pozostawia w odbiorcy ulotne, refleksyjne odczucie, które chciał przekazać twórca.
Kontakt

723-149-356

fundacjapasieka@gmail.comm

Zobacz co MEDIA piszą o naszym projekcie "KINO bez barier".

Kliknij tutaj.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych