O Fundacji

Ciągłe doskonalenie oraz praca nad relacjami, jakie zachodzą w życiu każdego z nas, niezależnie od wieku, płci, poglądów, wyznania, wykształcenia staje się rzeczą niezwykle istotną do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponieważ rodzina jest najbliższą i najważniejszą społecznością zajmuje ona szczególne miejsce w sercu każdego człowieka, celem Fundacji PASIEKA, jest niesienie wsparcia i pomocy we wszystkich ważnych chwilach życia każdego członka rodziny, począwszy od narodzin skończywszy na śmierci. Pragniemy, aby każdy, kto do nas trafi, skorzystał z oferty ciekawych szkoleń, które pozwolą rozwinąć serce i duszę. Otrzymał pomoc w zmaganiu się z trudnościami dnia codziennego związanego z kryzysami, rozstaniami, pożegnaniami. Jednocześnie, aby odnalazł miejsce gdzie znajdzie zrozumienie, wyrazi swe emocje, podzieli się radością życia, wiedzą, doświadczeniem, sukcesami z innymi.

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci. Uważamy, że zarówno dzieciństwo jak i rodzicielstwo to niezwykle ważne kwestie, zależne od siebie, poddane nieustannym wzajemnym wpływom. Jesteśmy przekonani, że wsparcie dane rodzinie na każdym etapie jej rozwoju zapobiega i eliminuje dysfunkcje i patologie w jej rozwoju. Pragniemy stworzyć miejsce sprzyjające budowaniu relacji, powstawaniu więzi, miejsce spotkań rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą samym. Chcemy zbudować wyjątkową przestrzeń, inspirującą do naturalnej, spontanicznej zabawy, edukacji, profilaktyki, swobodnego rozwoju i odkrywania otaczającego świata. Niech to będzie miejsce, które uczy i wspiera, jak być wystarczająco dobrym rodzicem i dzieckiem – jak być dobrym człowiekiem. Pomożemy w sytuacjach trudnych i w odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia człowiekiem.

Marzymy, aby Fundacja PASIEKA stała się miejscem niezwykłym i niepowtarzalnym. Dążymy do tego, aby ta praktyka stawała się jak najbardziej popularna, aby jak najwięcej osób zrozumiało, jak ważna jest rodzina i dlaczego należy starannie pielęgnować więzi oraz relacje jakie się dzieją w jej wnętrzu. 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych