Oferowana pomoc

1. Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielamy nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Miasto Rzeszów
Rzeszowski Dom Kultury w Rzeszowie, Filia Widokowa przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów
pon 9.00 - 13.00
wtorek 9.00 - 13.00
środa 9.00 - 13.00
czwartek 9.00 - 13.00
piątek 9.00 - 13.00


2. Powiat Rzeszowski
budynek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Rynek 49
pon 11.00 - 15.00
wtorek 8.00 - 12.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek 11.00 - 15.00
piątek 8.00 - 12.00


3. Powiat Przeworski
I - Przeworsk, ul. Lwowska 16
pon 9.00 - 13.00
wtorek 13.00 - 17.00
środa 13.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 13.00
piątek 13.00 - 17.00

II - Punkty poza Miastem Przeworsk
pon 9.00 - 13.00 - Urząd Gminy Adamówka, Adamówka 97
wtorek 9.00 - 13.00 - Urząd Gminy Tryńcza, ul. Rynek 1
środa 9.00 - 13.00 - Urząd Gminy i Miasta Sieniawa, ul. Rynek 1
czwartek 9.00 - 13.00 - Urząd Gminy Tryńcza, ul. Rynek 1
piątek 13.00 - 17.00 - Zespół Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4


4. Powiat Łańcucki
pon 11.00 - 15.00 - Budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41
wtorek 11.00 - 15.00 - Budynek Urzędu Gminy w Rakszawie, 37-111 Rakszawa
środa 11.00 - 15.00 - Budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41
czwartek 13.00 - 17.00 - Ośrodek Kultury Gminy Czarna w Woli Małej, 37-100 Łańcut
piątek 11.00 - 15.00 - Budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41

Uwaga:
W dniu 19.05.2019 r. (Wielki Piątek) Punkt w Budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41 nieczynny.


5. Powiat Brzozowski
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
pon 8.00 - 12.00
wtorek 8.00 - 12.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 8.00 - 12.00


5. Powiat Sanocki
budynek Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38 – 540 Zagórz
pon 8.00 - 12.00
wtorek 8.00 - 12.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek 15.45 - 19.45
piątek 8.00 - 12.00

Więcej informacji - kliknij tutaj.

Kto może skorzystąć z darmowej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawnaprzysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Co obejmuje darmowa pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Telefon kontaktowy

730-312-959

fundacjapasieka@gmail.com

.

Badanie jakości obsługi oraz satysfakcji w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
Uzupełnij ankietę i prześlij na nasz adres mailowy.

Pobierz pliki

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych