Profilaktyczny program psychoedukacyjny z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży

Naszym zadaniem jest upowszechnienie świadomości wśród młodzieży ze szkół na terenie Województwa Podkarpackiego na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, w tym także przygotowanie do podejmowania przez młodzież świadomych i odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach kontaktów z narkotykami.

Fundacja PASIEKA od stycznia 2012 roku realizuje profilaktyczny program psychoedukacyjny, którego mocną stroną jest kadra przewidziana do realizacji projektu, tj. gruntowne przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz pełne zaangażowanie w cele projektowe.
Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie świadomości w zakresie skutków zażywania narkotyków, młodzi ludzie mają otrzymać do swych rąk oręż w postaci argumentów przemawiających za nie wchodzeniem w relację z narkotykami, zauważanie sytuacji zagrożenia i stosowanie odpowiednich technik unikania lub odmowy. Ma do tego prowadzić przede wszystkim zdobyta w trakcie spotkań umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji poprzez odpowiednią wewnętrzną argumentację w rozmowie „samego z sobą”, poprzez dostarczenie odpowiednich powodów, prawnych oraz psychologicznych - dotyczących ich dalszego życia.

Poniżej lista szkół, z którymi współpracujemy przy realizacji naszych działań:

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie,
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie,
 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, 
 4. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie,
 5. Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie,
 6. Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
 7. Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów,
 8. Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie,
 9. Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie,
 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie,
 11. Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie,
 12. Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
 13. Zespół Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie,
 14. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie,
 15. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,
 16. Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
 17. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim,
 18. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół nr 2,
 19. Zespół Szkół nr 1 w Kolbuszowej,
 20. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sanoku,
 21. Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
 22. I Liceum im. Komisji Edukacji Naukowej w Sanoku,
 23. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Sanoku,
 24. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku,
 25. Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
 26. Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
 27. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku,
 28. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku,
 29. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
 30. Zespół Szkół w Kańczudze,
 31. Zespół Szkół w Sieniawie,
 32. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,
 33. Zespół Szkół w Tyczynie,
 34. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie,
 35. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
 36. Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie,
 37. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,
 38. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy,
 39. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II,
 40. Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.,
 41. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sedziszowie Młp.,
 42. Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,
 43. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach,
 44. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
 45. Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,
 46. Zespół Szkół w Czudcu,
 47. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku,
 48. Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,
 49. Zespół Szkół Leśnychw Lesku.


Dotychczas Fundacja PASIEKA przeprowadziła ponad 2.000 godzin szkoleń i warsztatów prawnych i psychologicznych na terenie Województwa Podkarpackiego, w których uczestniczyło ponad 25.000 uczniów.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych