Profilaktyczny program psychoedukacyjny z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży

Naszym zadanem jest upowszechnienie świadomości wśród młodzieży ze szkół na terenie Województwa Podkarpackiego na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, w tym także przygotowanie do podejmowania przez młodzież świadomych i odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach kontaktów z narkotykami.

Fundacja PASIEKA od stycznia 2012 roku realizuje profilaktyczny program psychoedukacyjny, którego mocną stroną jest kadra przewidziana do realizacji projektu, tj. gruntowne przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz pełne zaangażowanie w cele projektowe.

Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie świadomości w zakresie skutków zażywania narkotyków, młodzi ludzie mają otrzymać do swych rąk oręż w postaci argumentów przemawiających za nie wchodzeniem w „przygodę” z narkotykami, zauważanie sytuacji zagrożenia i stosowanie odpowiednich technik unikania lub odmowy. Ma do tego prowadzić przede wszystkim zdobyta w trakcie spotkań umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji poprzez odpowiednią wewnętrzną argumentację w rozmowie „samego z sobą”, poprzez dostarczenie odpowiednich powodów, także prawnych oraz psychologicznych - dotyczących ich dalszego życia.


Dotychczas współpracowaliśmy z następującymi szkołami:

 • Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie, 
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, 
 • Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów, 
 • Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, 
 • Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie, 
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie, 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie, 
 • Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, 
 • Zespół Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, 
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, 
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, 
 • Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie, 
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim, 
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół nr 2, 
 • Zespół Szkół nr 1 w Kolbuszowej, 
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sanoku, 
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Sanoku, 
 • Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, 
 • Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, 
 • Zespół Szkół w Kańczudze, 
 • Zespół Szkół w Sieniawie, 
 • Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, 
 • Zespół Szkół w Tyczynie, 
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie.


Dotychczas Fundacja PASIEKA przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń i warsztatów na terenie Województwa Podkarpackiego, w których uczestniczyło ponad 5.500 uczniów.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych