Profilaktyczny program psychoedukacyjny z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży

Naszym zadanem jest upowszechnienie świadomości wśród młodzieży ze szkół na terenie Województwa Podkarpackiego na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, w tym także przygotowanie do podejmowania przez młodzież świadomych i odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach kontaktów z narkotykami.

Fundacja PASIEKA od stycznia 2012 roku realizuje profilaktyczny program psychoedukacyjny, którego mocną stroną jest kadra przewidziana do realizacji projektu, tj. gruntowne przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz pełne zaangażowanie w cele projektowe.

Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie świadomości w zakresie skutków zażywania narkotyków, młodzi ludzie mają otrzymać do swych rąk oręż w postaci argumentów przemawiających za nie wchodzeniem w „przygodę” z narkotykami, zauważanie sytuacji zagrożenia i stosowanie odpowiednich technik unikania lub odmowy. Ma do tego prowadzić przede wszystkim zdobyta w trakcie spotkań umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji poprzez odpowiednią wewnętrzną argumentację w rozmowie „samego z sobą”, poprzez dostarczenie odpowiednich powodów, także prawnych oraz psychologicznych - dotyczących ich dalszego życia.


Dotychczas współpracowaliśmy z następującymi szkołami:

 • Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów,
 • Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie,
 • Szkoła Policealna Eureka w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
 • Zespół Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie,
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,
 • Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
 • Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sanoku,
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Sanoku,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku, 
 •  Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. 


Dotychczas Fundacja PASIEKA przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń i warsztatów na terenie Województwa Podkarpackiego, w których uczestniczyło ponad 5.500 uczniów.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych