Sprawozdania merytoryczne

Fundacja Pasieka posiada status Ogranizacji Pożytku Publicznego.
Wszystkie sprawozdania finansowe są ogólnodostępne dla każdego zainteresowanego na oficjalnych ministerialnych stronach internetowych.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych